Informacje o tej sekcji

Inżynieria biomedyczna to multidyscyplinarna dziedzina nauki, oscylująca na pograniczu nauk medycznych, biologicznych oraz technicznych. Zagadnienia jakie obejmuje inżynieria biomedyczna to przede wszystkim: biomechanika, inżynieria biomateriałów, bioinformatyka, obrazowanie medyczne, przetwarzanie sygnałów medycznych, telemedycyna, modelowanie 3D, bioelektronika czy też nanotechnologia. Według badań opinii WHO inżynieria biomedyczna zaliczana jest do głównych - obok inżynierii genetycznej czynników decydujących o postępie nauki i medycyny we współczesnym świecie.

      Inżynieria biomedyczna

     APARATURA MEDYCZNA

     BIOINFORMATYKA

     BIOMATERIAŁY

     BIOMECHANIKA

     MODELOWANIE 3D

     NANOTECHNOLOGIE

        CIEKAWE MIEJSCA W SIECI