Aparatura medyczna

Informatyka i aparatura medyczna kładzie szczególne naciski na techniki teleinformatyczne,
biocybernetykę a przede wszystkim na elektronikę dla urządzeń medycznych i narządów sztucznych. Zajmuje się ona projektowaniem sprzętu medycznego, poprawą parametrów dostępnych już urządzeń oraz systemów obrazowej diagnostyki medycznej, takich jak: CT, MRI, PET, EEG, EKG, USG.

 

 

      Inżynieria biomedyczna

     APARATURA MEDYCZNA

     BIOINFORMATYKA

     BIOMATERIAŁY

     BIOMECHANIKA

     MODELOWANIE 3D

     NANOTECHNOLOGIE

        CIEKAWE MIEJSCA W SIECI