Bioinformatyka

Bioinformatyka to dyscyplina zajmuj ąca się stosowaniem narzędzi matematycznych,  informatycznych do rozwiązywania problemów z nauk biologicznych.

 

Podstawowe zagadnienia bioinformatyki to:

• katalogowanie informacji biologicznych 

• analiza sekwencji DNA  

• analiza sekwencji genomów i ich porównywanie

• ustalanie ewolucyjnych relacji - drzewa filogenetyczne 

• genotypowane

• analiza ekspresji genów

• katagolowanie funkcji genów/białek, analiza dróg metabolicznych oraz dróg sygnałowych  

• modelowanie układów biologicznych 

      Inżynieria biomedyczna

     APARATURA MEDYCZNA

     BIOINFORMATYKA

     BIOMATERIAŁY

     BIOMECHANIKA

     MODELOWANIE 3D

     NANOTECHNOLOGIE

        CIEKAWE MIEJSCA W SIECI