Biomateriały

Biomateriały to materiały biozgodne, przeznaczone na implanty i sztuczne narządy. Inżynieria biomateriałowa zajmuje się wytwarzaniem nowych, biofunkcyjnych materiałów oraz klasyfikacją istniejących już materiałów medycznych. Jej szerokie zastosowanie możemy dostrzec w inżynierii genetycznej, biotechnologii i inżynierii biomedycznej. Główne obszary badawcze inżynierii biomateriałowej to: biomateriały, protezy, implanty, sztuczne narządy oraz metody badań biomateriałów i tkanek.

      Inżynieria biomedyczna

     APARATURA MEDYCZNA

     BIOINFORMATYKA

     BIOMATERIAŁY

     BIOMECHANIKA

     MODELOWANIE 3D

     NANOTECHNOLOGIE

        CIEKAWE MIEJSCA W SIECI