Opiekun naukowy:                   dr hab. inż. Jarosław Sidun, prof. nzw. PB             j.sidun@pb.edu.pl

Przewodniczący:                       Mateusz Darmofał                   
Wiceprzewodniczący:              Krzysztof Danowski                 


Politechnika Białostocka
Wydział Mechaniczny
ul. Wiejska 45C
15-351 Białystok