ORTHOS

Koło naukowe „ORTHOS” istniejące przy Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej powstało 23 kwietnia 1997 r. z inicjatywy studentów III roku specjalności „Inżynieria Ortopedyczna i Protetyczna”. Jego pierwszymi członkami zostali: Dmochowska Marta, Jewiuk Danuta, Korecki Tomasz, Kozłowska Anna, Kużbiel Szczepan, Milewski Jacek, Muszyńska Joanna, Okrągły Marek, Olszański Marek, Pajkowski Rafał, Paprocka Joanna, Wojtkowska Anna, Zarzecki Arkadiusz, Zawadzki Artur. Na pierwszym spotkaniu koła wybrano opiekuna naukowego, którym został dr inż. Eugeniusz Sajewicz.


      Koło naukowe ORTHOS

     REGULAMIN

     KRONIKA

     GALERIA

     GAZETKA